Facebook

Wasze sugestie

Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pomysły, sugestie dotyczące treści lub funkcjonowania portalu napiszcie do nas!
Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.

Sugestie

Zapraszamy do współpracy

Jeśli posiadasz ciekawe zdjęcia, zarejestrowane trasy, uważasz że w naszej bazie są braki i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się z nami!

Sugestie

Tenczyński Park Krajobrazowy

Tenczynek

N: 19.633977 E: 50.165958

Tenczyński Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem pasmo Garbu Tenczyńskiego oraz częściowo Rów Krzeszowicki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ponad 1/3 powierzchni parku zajmują lasy, można spotkać tu buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe z przewagą buka, dębu i jaworu. Krajobraz jest zróżnicowany. Znajdują się tu m.in. liczne ostańce, wapienie jurajskie, liczne jaskinie i skały pochodzenia wulkanicznego. Lasy dają schronienie licznej zwierzynie i ptactwu: można spotkać sowy, myszołowy, czajki, derkacze i żółwie błotne, na terenach bagiennych Puszczy Dulowskiej zamieszkują łosie oraz bobry. Ozdobą parku jest zróżnicowana roślinność z gatunkami chronionymi: barwinek, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, parzydło leśne, przytulia wonna, rosiczka okrągłolistna, skrzyp olbrzymi, rojownik pospolity, tojad mołdawski. Na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Bukowica, Dolina Mnikowska, Lipowiec, Skała Kmity, Zimny Dół. Do najciekawszych zabytków leżących na terenie parku należą: barokowe kościoły w Tenczynku i Morawicy, ruiny zamków Lipowiec w Babicach oraz Tenczyn w Rudnie, barokowe kościoły w Tenczynku i Morawicy, zespół pałacowy w Balicach.

Multimedia

W pobliżu

Szukasz pomysłu na weekend?

Zaplanuj weekend w północno-zachodniej Małopolsce

wycieczki

Skorzystaj z planera

planer
Portal internetowy i aplikacja mobilna zachodniamalopolska.pl powstały w ramach realizacji projektu współpracy o nazwie „Północno-zachodnia Małopolska – lubię to !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.