Facebook

Wasze sugestie

Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pomysły, sugestie dotyczące treści lub funkcjonowania portalu napiszcie do nas!
Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.

Sugestie

Zapraszamy do współpracy

Jeśli posiadasz ciekawe zdjęcia, zarejestrowane trasy, uważasz że w naszej bazie są braki i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się z nami!

Sugestie

Jaskinia Nietoperzowa

Jerzmanowice

N: 19.774481 E: 50.193914

www.nietoperzowa.ojcow.pl

nietoperzowa@op.pl

123 895 395

Jaskinia Nietoperzowa (Jerzmanowicka) znajduje się w Jerzmanowicach, na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Jej nazwa pochodzi od zamieszkujących ją licznie nietoperzy. Jaskinia położona jest 447 m n.p.m. Usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Zaliczana jest do największych jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Łączna długość korytarzy i komór wynosi 376 m, a trasa udostępniana turystom obejmuje 306 m. Zwiedzanie jaskini ułatwia instalacja oświetleniowa. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wodospad naciekowy w początkowej części jaskini oraz liczne kotły wirowe na stropie w głębszych jej częściach. W latach 70. XIX stulecia prowadzono w jaskini przemysłową eksploatację namuliska, używanego jako nawóz, co doprowadziło do zniszczenia pierwotnych osadów jaskini. Po II wojnie światowej prowadzono w Jaskini Nietoperzowej zakrojone na szeroką skalę badania archeologiczne. Odkryto wówczas, że jaskinia 38 tys. lat temu (górny paleolit) stanowiła obozowisko łowców niedźwiedzia jaskiniowego. Żyjący tu wówczas przedstawiciele homo sapiens byli twórcami odkrytych tutaj m.in. krzemiennych grotów i oszczepów, reprezentujących tak zwaną kulturę jerzmanowicką. Jaskinia stanowi obecnie własność prywatną. W jej wnętrzu kręcono sceny kilku filmów, m.in. fragment „Ogniem i mieczem” (porwanie Heleny w Czarcim Jarze). Do dnia dzisiejszego jest najmniejszym ze wszystkich parków. W rzeźbie terenu występują tu dwie grupy form - dolinne i wierzchowinowe. Doliny mają charakter jarów wciętych na ok. 100 m oraz płytszych wąwozów i wciosów. Formy wierzchowinowe odznaczają się licznymi, niezwykłe malowniczymi ostańcami.

W pobliżu

Szukasz pomysłu na weekend?

Zaplanuj weekend w północno-zachodniej Małopolsce

wycieczki

Skorzystaj z planera

planer
Portal internetowy i aplikacja mobilna zachodniamalopolska.pl powstały w ramach realizacji projektu współpracy o nazwie „Północno-zachodnia Małopolska – lubię to !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.