Facebook

Wasze sugestie

Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pomysły, sugestie dotyczące treści lub funkcjonowania portalu napiszcie do nas!
Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.

Sugestie

Zapraszamy do współpracy

Jeśli posiadasz ciekawe zdjęcia, zarejestrowane trasy, uważasz że w naszej bazie są braki i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się z nami!

Sugestie

Klucze - dawna wieś królewska

Klucze

N: 19.563789 E: 50.343269

Brak źródłowych danych o początkach wsi Klucze nie pozwala na dokładne określenie daty jej powstania. Na podstawie zachowanego aktu lokacyjnego przyjmuje się, że powstały one w 1 poł. XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego. Pierwsi osadnicy prawdopodobnie pochodzili z Olkusza, ośrodka górniczego, a zajmowali się wydobywaniem i przetapianiem rudy. Na temat pochodzenia nazwy wsi istnieje kilka przekazów np. Seweryn Boner opisując starostwo rabsztyńskie w 1534 r. podaje, że nazwa wywodzi się od klucznika rabsztyńskiego, który na terenie tej wsi miał posiadać grunty uprawne. W 1388 r. król Władysław Jagiełło sprzedał połowę wsi cześnikowi krakowskiemu - odtąd Klucze wchodziły w skład olbrzymich dóbr magnackich, kolejnych właścicieli majątków ogrodzienieckich: Pileckich, Bonerów, Firlejów, Warszyckich. W XV i XVI stuleciu znalazły się ponownie w spisie dóbr królewskich. Wieś oddawana w dzierżawę nie rozwijała się gospodarczo. Za czasów kronikarza Jana Długosza liczyła 7 łanów, potem ich liczba spadała- w 1490r. było tylko 5 łanów, a w 1629r. trzy i pół, co świadczyło o postępującym zubożeniu chłopów. W wieku XVI część królewska Klucz przestała być królewszczyzną. Wiek XVIII przyniósł nowe tendencje gospodarcze, gdyż rentowność gospodarki rolnej w majątkach ziemskich była podnoszona poprzez budowę zakładów przemysłowych. Do Klucz sprowadzano kołodziejów, kowali, gorzelników i młynarzy. W 1791 r. wieś liczyła już 198 mieszkańców, a istnienie huty szkła, browaru, dwóch młynów świadczyło o jej rozwoju. Dobre czasy nie trwały jednak długo, w 1872 r. zamknięto gorzelnię. Osiem lat później woda zmusiła właścicieli do zamknięcia kopalni. Przynoszący straty majątek został sprzedany spółce akcyjnej. W 1887 r. kupił Klucze fabrykant z Sosnowca Ludwik Mauve. Od 1897 r. Klucze na trwałe związały się z przemysłem papierniczym. W dwudziestoleciu międzywojennym Klucze nadal się rozwijały: rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej, powołano klub piłkarski KS Przemsza Klucze. Rok 1939 przyniósł Kluczom włączenie do III Rzeszy i nastąpiła m.in. zmiana polskiej szkoły na niemiecką. Po wyzwoleniu Klucz w 1945 r. powstała Szkoła Przemysłowa i Gimnazjum Przemysłowe, w latach 50. XX w. powstawały kolejne spółki przemysłowe, Ośrodek Zdrowia, pod koniec lat 60. powstały Zakłady Wapienno-Piaskowe „Silikaty".

Udogodnienia

  • dla aktywnych
  • dojazd samochodem

W pobliżu

Restauracja Opoka

Klucze
32-310 Klucze, Rudnicka 2a

Kamalex Aleksander Kamiński

Klucze
32-310 Klucze, Dworska 2b

Dworek nad Rozlewiskiem

Klucze
Klucze-Osada 38A

Szukasz pomysłu na weekend?

Zaplanuj weekend w północno-zachodniej Małopolsce

wycieczki

Skorzystaj z planera

planer
Portal internetowy i aplikacja mobilna zachodniamalopolska.pl powstały w ramach realizacji projektu współpracy o nazwie „Północno-zachodnia Małopolska – lubię to !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.