Facebook

Wasze sugestie

Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pomysły, sugestie dotyczące treści lub funkcjonowania portalu napiszcie do nas!
Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.

Sugestie

Zapraszamy do współpracy

Jeśli posiadasz ciekawe zdjęcia, zarejestrowane trasy, uważasz że w naszej bazie są braki i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się z nami!

Sugestie

Rabsztyn - zamek z duchem czasów

piątek, 1 września 2017 - niedziela, 31 grudnia 2017

Zamek Rabsztyn Rabsztyn

N: 19.591817 E: 50.300799

www.zamek-rabsztyn.pl

sekretariat@mok.olkusz.pl

Tel. 32 643 11 20

Rabsztyn - zamek z duchem czasów

Osoby, które przez ostatni rok nie były na zamku w Rabsztynie, mogą być zaskoczone ilością i charakterem prac, jakie zostały tam przeprowadzone. Odkryte w obrębie zamku średniego pomieszczenia chroni teraz przeszklony pawilon, obok uczytelniono odkrytą wieżę, tworząc w jej obrębie taras widokowy. Na tym nie koniec działań olkuskiego samorządu – powstała już koncepcja trasy turystycznej na zamku, a niebawem poprzez nadbudowę uczytelniona zostanie wieża zamku górnego, co pozwoli na obserwowanie pięknej rabsztyńskiej panoramy z jeszcze większej wysokości.

- Zamek Rabsztyn jest obiektem odwiedzanym przez coraz większą liczbę gości – nie tylko z okolicy, ale z całej Polski. Podjęta jakiś czas temu decyzja konserwatorska o pozostawieniu zamku w stanie tzw. trwałej ruiny nie zamyka nam drogi do tego, aby przeprowadzać w jego obrębie działania po pierwsze ratujące ten obiekt przed niszczeniem, a po drugie nadające mu funkcję użytkową – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. – Planujemy budżet w taki sposób, aby każdego roku pewien zakres prac w obrębie zamku można było wykonać.

Niedawno zakończyła się realizacja projektu  „Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające  w obrębie zamku średniego – etap III”. W ramach tego zadania zostały uzupełnione brakujące fragmenty murów południowej piwnicy oraz zabezpieczono piwnicę poprzez wykonanie nad nią płyty żelbetowej, w wyniku czego uzyskano w poziomie dziedzińca kolejny taras. W piwnicy powstała nowa posadzka z płyt dolomitowych oraz podwieszany strop w kształcie uczytelniającym pierwotne kolebkowe sklepienie, a w obrębie pomieszczeń piwnicznych wykonano stalowe schody wraz z podestami i poręczami. Został również uczytelniony przebieg murów od strony zachodniej i południowej oraz wykonano taras w obrębie murów odkrytej narożnej wieży zamkowej. Zupełnie nowym akcentem jest stalowo-szklane zadaszenie. Interesujące wrażenie robi odbicie pałacowej części zamku w szybach pawilonu. Ponadto wykonano odwodnienie tarasów oraz stalowy pomost nad studnią.

Koszt przeprowadzonych prac to 814 804,88 zł, w tym 200 000 zł dofinasowania ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków. Pozostałe środki wygospodarowano z budżetu Gminy Olkusz.

Dodatkowo na dziedzińcu zamku średniego została wyłożona posadzka z kamienia łamanego, na co gmina przeznaczyła  64 112,79 zł.

- Niezwykle ważne dla postępu prac w kolejnych etapach było przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Zaplanowaliśmy wiele prac jeszcze na ten rok. Będziemy się również ubiegać o środki zewnętrzne na kolejne zadania. Po zrealizowaniu wszystkich zadań inwestycyjnych na zamku, oprócz oczywistych funkcji ekspozycyjno-muzealnej, pojawi się towarzysząca jej funkcja turystyczna, obejmująca m. in. kawiarnię, toalety, sklepik z pamiątkami, czy wielofunkcyjna scena, umożlwiająca organizację imprez plenerowych – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Powstała już koncepcja kompleksowego zagospodarowania ruin zamku w Rabsztynie, projekt budowlany „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie, obejmujące zabezpieczenie konstrukcyjne murów oraz przebudowę w celu udostępnienia zwiedzającym wraz z infrastrukturą techniczną”, projekt wykonawczy „Adaptacja pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem”, projekt wykonawczy „Adaptacja pomieszczeń zamku średniego na cele ekspozycyjne wraz  z projektem wnętrz i scenariuszem wystawy” oraz projekt budowlany przebudowy mostu nad fosą, przy zamku w Rabsztynie. Koszt opracowania dokumentów to  197 881,00 zł.

Już niebawem ruszą kolejne roboty, których głównym celem jest stabilizacja i zespolenie północno-wschodniego i wschodniego  fragmentu skarpy ostańca wapiennego pod zamkiem górnym z nadbudową wieży zamku górnego w Rabsztynie. Planowany koszt  to  310 324,70 zł.

Z myślą o organizacji ekspozycji muzealnej oraz plenerowych imprez kulturalnych, gmina przygotowuje już instalacje elektryczne. Zostanie wykonane nowe przyłącze do węzła bramnego, linia kablowa do zamku górnego i średniego oraz instalacja elektryczna w obrębie zamku średniego. Planowany koszt ok.  240 000,00 zł.

 

Ciekawostka historyczna:                  

Pierwsze budowle na szczycie rabsztyńskiej skały pochodzą z końca XIII wieku. Wtedy wybudowano kamienne „platformy”, aby wyrównać szczyt skały i móc postawić tam budynki zamku górnego, a potem wieżę obronną. Nie wiemy, kto zbudował tę najstarszą część zamku. Jedna z hipotez mówi, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Inne hipotezy wiążą początki zamku z działalnością króla Wacława II lub biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Część badaczy utożsamia kazimierzowski „castrum Hilcus”, czyli „zamek Olkusz” wspomniany w kronice Janka z Czarnkowa właśnie z zamkiem Rabsztyn. Przez niemal cały XIV wiek zamek Rabsztyn nie był wzmiankowany w źródłach. Dopiero na schyłek XIV wieku datowane są pierwsze zapiski o zamku i związanych z nim osobach. Dokument z 1394 r. wspomina o tym, że burgrabią rabsztyńskim był Iwo z Karniowa, a w 1396 r. wymienia się kapelana Grzegorza z zamkowej kaplicy. W tym czasie, u schyłku XIV wieku zamek, jako zastaw przejął ród Leliwitów z Melsztyna, któremu prawdopodobnie zawdzięczamy budowę zamku średniego, jaki powstał pod skałą, na której wznosił się zamek górny. Zamek średni składał się z dwóch skrzydeł, dziedzińca i muru kurtynowego, broniącego zamku od strony wschodniej. W 1399 r. w bitwie pod Worskłą zginął właściciel zamku w Rabsztynie, wojewoda krakowski Spytko z Melsztyna herbu Leliwa. Po jego śmierci, zamek wraz z przyległymi wsiami otrzymała wdowa Elżbieta Melsztyńska. W 1412 roku przeprowadzono częściowy remont zamku rabsztyńskiego, gdyż na przebudowę wieży obronnej oraz budowę studni, mieszczanin olkuski Piotr Kromer wydatkował 52,5 grzywny na prośbę Jana z Tarnowa herbu Leliwa, prawnego opiekuna nieletnich synów zmarłego Spytka z Melsztyna. Znalezione w trakcie prac archeologicznych detale architektoniczne świadczą, że zamek średni został przebudowany w stylu renesansowym, prawdopodobnie przez  Bonerów, którzy w XVI wieku byli starostami rabsztyńskimi.

 

 

 

Multimedia

Szukasz pomysłu na weekend?

Zaplanuj weekend w północno-zachodniej Małopolsce

wycieczki

Skorzystaj z planera

planer
Portal internetowy i aplikacja mobilna zachodniamalopolska.pl powstały w ramach realizacji projektu współpracy o nazwie „Północno-zachodnia Małopolska – lubię to !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.